Tin tức - Sự kiện
    Thông báo
Liên kết website
 
Hotline: 01276 559 559
Tin tức - sự kiện
Thống kê truy cập
Tin tức  

HỌC SINH TỐT NGHIỆP THCS ĐƯỢC ĐĂNG KÝ HỌC LIÊN THÔNG LÊN TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG


     Theo dó Công văn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện một số nội dung cụ thể như: Về đăng ký dự tuyển vào giáo dục nghề nghiệp (GDNN) của học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông; Về quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ dự tuyển vào GDNN trực tiếp tại các trường phổ thông; quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ dự tuyển vào GDNN tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Về tuyển sinh và đào tạo liên thông trình độ cao đẳng đối với người học tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS).

     Đối với nội dung về tuyển sinh và đào tạo liên thông trình độ cao đẳng đối với người học tốt nghiệp THCS, công văn hướng dẫn: Người tốt nghiệp THCS có nguyện vọng học liên thông lên trình độ cao đẳng có thể đăng ký dự tuyển theo quy định. Tuy nhiên, trong quá trình học phải hoàn thành chương trình văn hóa THPT theo quy định tại Công văn số 2619/BGDĐT-GDĐH ngày 23/6/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về phối hợp một số hoạt động giáo dục nghề nghiệp đã đồng ý để người tốt nghiệp THCS vào học trung cấp theo Thông tư số 16/2010/TT-BGDĐT ngày 28/6/2010 quy định về chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp.

     Theo đó, các môn văn hóa THPT tùy theo nhóm ngành nghề phải học các môn theo quy định. Việc dạy học các môn văn hóa THPT do các cơ sở GDNN đảm nhiệm khi được sự đồng ý của Sở Giáo dục và Đào tạo, hoặc do các TTGDTX thực hiện. Thời lượng dạy học các môn văn hóa THPT từ 1020 đến 1260 tiết. Thời điểm học văn hóa THPT do hiệu trưởng các cơ sở GDNN quy định nhưng phải bảo đảm phù hợp giữa học văn hóa với nghề nghiệp và hoàn thành trước khi vào giai đoạn học liên thông lên trình độ cao đẳng. Kết quả các môn văn hóa THPT được các cơ sở GDNN ghi trong bảng điểm tốt nghiệp trung cấp của người học để làm căn cứ xét liên thông.

     Về học nghề nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng, căn cứ vào khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học cần đạt được sau khi tốt nghiệp, các cơ sở GDNN xây dựng chương trình đào tạo cho phù hợp, bảo đảm được thời gian học văn hóa THPT của người học. Việc dạy học văn hóa THPT được tiến hành trước hoặc đồng thời với việc đào tạo nghề nghiệp, nhưng thời lượng đào tạo nghề nghiệp sẽ được tăng dần và thời lượng học văn hóa THPT giảm dần theo thời gian của khóa học.

 

Nguồn: Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 Tin liên quan
Khoa Cơ bản phối hợp với phòng Đào tạo – Hướng nghiệp và Tư vấn việc làm thực hiện công tác tuyển sinh năm học 2019 – 2020
Một số mẹo trong Word và Excel