Tin tức - Sự kiện
    Thông báo
Liên kết website
 
Hotline: 01276 559 559
Tin tức - sự kiện
Thống kê truy cập
Giới thiệu chung  

GIỚI THIỆU KHOA CƠ BẢN


KHOA CƠ BẢN

Điện thoại: 0215 3810892

E-mail: Khoacobancdb@gmail.com

Khoa Cơ bản được thành lập năm 2009, trên cơ sở chia tách từ khoa Cơ bản – Cơ sở theo quyết định số 452/QĐ-CĐKTKT ngày 30 tháng 7 năm 2009 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên.

Khoa hiện có hai Bộ môn trực thuộc là Bộ môn Khoa học tự nhiên và bộ môn Khoa học xã hội, với tổng số 09 giảng viên. Trong đó:  

          + Thạc sỹ: 05 (trong đó có 01 NCS)

          + Cử nhân: 03 (01 đang học ThS)

          + Đảng viên: 06

Tập thể cán bộ quản lý của khoa bao gồm:

+ Trưởng Khoa: ThS Hoàng Thanh Nghị

+ Phó Trưởng khoa: ThS Đặng Thị Hương

Khoa Cơ bản có chức năng, nhiệm vụ chính là: Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập; tổ chức các hoạt động khoa học và công nghệ; tổ chức phát triển chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình tài liệu, nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy học tập và các chức năng khác nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn của khoa.

          Cùng với sự lớn mạnh của nhà trường, trong những năm qua, tập thể khoa đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ, đã được nhà trường và UBND tỉnh Điện Biên khen tặng:

          + Năm học 2009 – 2010 đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, được nhà trường tặng giấy khen và UBND tỉnh tặng bằng khen.

          + Năm học 2010 – 2011 đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, được UBND tỉnh tặng danh hiệu thi đua “tập thể lao động xuất sắc”.

          + Năm học 2011 – 2012 đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, được UBND tỉnh tặng danh hiệu thi đua “tập thể lao động xuất sắc” và UBND tỉnh tặng bằng khen.

          + Năm học 2012 – 2013 đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến và được nhà trường tặng giấy khen.

          + Năm học 2013 - 2014 đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến và được nhà trường tặng giấy khen.

          + Năm học 2014 - 2015 đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến và được nhà trường tặng giấy khen. Được UBND tỉnh tặng danh hiệu "tập thể lao động xuất sắc".

          + Năm học 2015 - 2016 đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến. Được UBND tỉnh tặng Bằng khen và danh hiệu "tập thể lao động xuất sắc" .Tin liên quan